Reklamace

Nároky z odpovědnosti za vadu výrobků má právo zákazník uplatnit v zákonném rozsahu a při splnění zákonem daných podmínek písemně u prodávajícího, a to buď emailem na [email protected], nebo v listinné podobě na adresu: Jana Horkelová,Žižkova 989,Havlíčkův Brod, 580 01.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Zákazník může odstoupit od smlouvy písemně buď elektronickou zprávou odeslanou na emailovou adresu [email protected] nebo v listinné podobě, a to posláním na adresu Jana Horkelová Žižkova 989,Havlíčkův Brod, 580 01. Zákazník může taktéž využít formulář pro odstoupení, který si může níže na této stránce stáhnout ve formátu PDF a tento vyplněný a podepsaný formulář odeslat některým z výše uvedených způsobů. Odstoupil-li zákazník od smlouvy, vrátí zboží na adresu Jana Horkelová,Žižkova 989,Havlíčkův Brod, 580 01., bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží. Zákazník nemůže od smlouvy odstoupit v případě dodání zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Ustanovení tohoto odstavce o odstoupení od smlouvy se nepoužijí pro dodávku potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do zákazníkovy domácnosti nebo do jiného místa, které zákazník určil (§1840 odst.1, písm. g, z.č. 89/2012 Sb., podobně pro slovenské zákazníky §1, odst.2, písm. h, z.č. 102/2014 Z.z.).

Vrácení peněžních prostředku zaplacených zákazníkem bude ve prospěch zákazníka uskutečněno nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy zákazníkem, a to způsobem sděleným zákazníkem, jinak stejným způsobem, jakým byly ze strany zákazníka peněžní prostředky internetovým obchodem obdrženy. Internetový obchod však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá.

Mimosoudní řešení sporů

Zákazník má právo obrátit se v případě sporu s prodávajícím na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Orgánom dozoru na Slovensku a Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170, www.soi.sk, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zde(klik),

Cookies zde (klik)

Formulář pro odstoupení v docx formátu zde ( klik )

Formulář pro odstoupení v PDF formátu zde ( klik )