Zdravý životní styl?Co to vůbec je??

Zdravý životní styl

Životní styl je důležitý faktor ovlivňující zdraví člověka. V současnosti se pod vlivem negativních dopadů moderní společnosti na životní prostředí dostává do popředí snaha žít zdravě, což zahrnuje základní faktory jako životní rytmus, pohybový režim, duševní aktivita, zvládání náročných životních situací, životospráva a racionální výživa a také péči o tělesné, psychické a duchovní kultury osobnosti.Do zdravého životního stylu patří též život, chůze či turistika naboso.

Shlédněte video,které Vám řekne více:DOPORUČUJEME: https://superherba.cz/o-nas/

 

Zdroj:wikipedie