Nejlepší strava do terénu! Mana versus Herbalife!

Plukovník a inženýr jde testovat výsledky Jak je na tom MANA?Oproti naší stravě?Dozvíte se více v tomto videu.(FIGHTERINNATURE11  6,95 tis. odběratelů)

Tento kanál jsem vytvořil pro všechny příznivce survivalu a milovníky pobytu v přírodě. Od dávných věků provází lidstvo konflikty, přírodní katastrofy a havárie. Šanci na přežití v krizových situacích mají především jedinci disponující znalostmi problematiky a s potřebným výcvikem. V dnešní dynamické době se kdykoliv můžete dostat do situace, kdy budete pohlížet smrti do očí. Přeji vám jen jedno: Buď připraven, zachovej klid, nepropadni panice a jen tak máš šanci vše zvládnout a přežít.

Více na www.armyrepelent.cz